Sanataideryhmät ja lyhytkurssit

Täältä löytyvät tiedot eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävistä säännöllisistä ja tilapäisistä sanataideryhmistä.

Jako ikäryhmittäin:

0–6 -vuotiaat
0–6 -vuotiaat
7–12 -vuotiaat
7–12 -vuotiaat
13–18 -vuotiaat
13–18 -vuotiaat
Erityisryhmät
Erityisryhmät
Nuoret aikuiset
Nuoret aikuiset