7–12 -vuotiaat

 

KUOPIO

Maaginen metsä – monitaideleiri 7-12-vuotiaille 11.6.-14.6.2018

Pui­jon luon­to ja his­to­ria he­rää­vät hen­kiin, kun lei­ri­läi­set vi­hi­tään iki­ai­kais­ten loit­su­jen voi­min nä­ki­jöik­si ja tie­tä­jik­si met­sän sii­mek­ses­sä. Täs­tä al­kaa seik­kai­lu, joka nos­taa pui­den ja mät­täi­den kät­köis­tä esiin niin met­sien hal­ti­jat kuin kum­mi­tuk­set­kin.  On­nis­tut­ko bon­gaa­maan  Pui­jon van­him­man met­sän­hen­gen? Vai saat­ko ken­ties na­pat­tua mat­kaa­si pät­kän sa­vo­lais­ten hal­ti­joi­den kes­kus­te­lua? Entä mil­lai­sia tai­ko­ja tar­vi­taan, jos jou­tuu pe­lät­tyyn met­sän­peit­toon? En­tis­ai­ko­jen vii­sauk­sis­ta voi olla yl­lät­tä­vää apua täl­lä eris­kum­mal­li­sel­la mat­kal­la.

Hal­ti­ja­seik­kai­lul­la tu­tus­tu­taan suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen yti­meen met­säs­sä liik­ku­en ja luon­toon eläy­ty­en, ta­ri­noi­ta ker­to­en ja kir­joit­ta­en, ru­noil­len ja ra­ken­nel­len. Lei­rin pää­tös­päi­vä­nä lei­ri­läi­set pää­se­vät esit­te­le­mään lei­rin ai­ka­na syn­ty­nei­tä tuo­tok­sia.

Hal­ti­ja­seik­kai­lul­la tu­tus­tu­taan suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen yti­meen met­säs­sä liik­ku­en ja luon­toon eläy­ty­en, ta­ri­noi­ta ker­to­en ja kir­joit­ta­en, ru­noil­len ja ra­ken­nel­len. Lei­rin pää­tös­päi­vä­nä lei­ri­läi­set pää­se­vät esit­te­le­mään lei­rin ai­ka­na syn­ty­nei­tä tuo­tok­sia.

Maa­gi­ses­sa met­säs­sä hyö­dyn­ne­tään sana­tai­det­ta, ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta, kä­den­tai­to­ja ja draa­maa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/109/article-13466

Maaginen metsä II – monitaideleiri 7-12-vuotiaille  6.-8.8.2018

Maa­gi­sen met­sän ret­ki­kun­ta suun­taa elo­kuus­sa kat­seen­sa met­sän mi­ni­a­tyy­ri­maa­il­maan. Sam­ma­len alta sekä puun ja kuo­ren vä­lis­tä löy­tyy ko­ko­nai­sia kau­pun­ke­ja, joi­den val­ta­teil­lä ris­tei­lee met­sän mini­ko­koi­nen kan­sa. Maa­gi­nen ret­ki­kun­ta seik­kai­lee tut­tuun ta­paan Pui­jon mai­se­mis­sa. Ret­ke­läis­ten pol­ku­ja tur­vaa­vat hei­dän itse se­pit­tä­män­sä loit­sut. Mut­ta en­nen mi­ni­a­tyy­ri­mat­kal­le as­tu­mis­ta on vie­lä kek­sit­tä­vä ku­tis­tus­kone – ei­hän mat­kas­ta muu­ten mi­tään tu­li­si!

Maa­gi­sen met­sän ret­ki­kun­ta suun­taa elo­kuus­sa kat­seen­sa met­sän mi­ni­a­tyy­ri­maa­il­maan. Sam­ma­len alta sekä puun ja kuo­ren vä­lis­tä löy­tyy ko­ko­nai­sia kau­pun­ke­ja, joi­den val­ta­teil­lä ris­tei­lee met­sän mini­ko­koi­nen kan­sa. Maa­gi­nen ret­ki­kun­ta seik­kai­lee tut­tuun ta­paan Pui­jon mai­se­mis­sa. Ret­ke­läis­ten pol­ku­ja tur­vaa­vat hei­dän itse se­pit­tä­män­sä loit­sut. Mut­ta en­nen mi­ni­a­tyy­ri­mat­kal­le as­tu­mis­ta on vie­lä kek­sit­tä­vä ku­tis­tus­kone – ei­hän mat­kas­ta muu­ten mi­tään tu­li­si!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/109/article-25159

 

Tarinajengi – teatteria ja sanataidetta 6-8-v

Tarinajengissä mm. sanaillaan ja satuillaan, keksitään, piirretään ja esitetään. Lisätietoa kurssista

Miltä maailma näyttäisi jos katselisit sitä kirpun silmin? Entä miltä tuntuisi puhua vain T –kieltä? Sanataidejengissä tutkimme tuttuja ja outoja asioita, keksimme hahmoja, jaamme hauskoja sattumuksia ja kuvittelemme tuttuihin ympyröihin yllättäviä käänteitä. Luemme satuja joiden pohjalta teemme sanataidetta ja joihin liittyen myös näyttelemme.

Kerromme omia uusia tarinoita satujen innoittamana. Välillä askartelemme ja piirrämme esim. roolihahmoja, joita sitten myös esitämme. Luomme yhdessä uusia mielikuvitusmaailmoja sekä kerrottuna että näyteltynä. Kurssin nimi on väliaikainen. Kurssilaiset keksivät kurssille uuden upean nimen.

Ilmoittaudu kurssille Kuopion kansalaisopiston sivuilla.

Opettaja: Johanna Leksis
Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 12 (kurssi on täynnä) voit ilmoittautua varalle.
Opetuspaikka: Puistokartano, B060 Ilmaisutaito, Puistokatu 20, 70110 KUOPIO
Päivä ja kello: To: 16.30-18.00

Kurssimaksu: 50,00 €

VIEREMÄ

Tiede-Taide Tivoli Vieremällä14.-15.6.2018, Vieremä

Kurs­sil­la ko­keil­laan ta­ri­noi­mis­ta ja ide­oi­daan sana­tai­de­oh­jaa­jan avus­tuk­sel­la ti­vo­li­ai­hei­nen ta­ri­na. Ta­ri­nat muut­tu­vat päi­vän ai­ka­na vi­de­oik­si kun osal­lis­tu­jat pää­set te­ke­mään oh­jaa­jan avus­tuk­sel­la ta­ri­nois­ta vi­de­oi­ta omil­la äly­pu­he­li­mil­la tai tab­let­ti­tie­to­ko­neil­la. Toi­se­na kurs­si­päi­vä­nä tu­tus­tu­taan kark­ki­ke­mi­an sa­loi­hin ja pääs­tään te­ke­mään ke­mi­al­li­sia ko­kei­ta.

Tule mu­kaan ti­vo­lin vil­liin maa­il­maan.

Ota oma äly­pu­he­lin tai tab­let­ti­tie­to­kone mu­kaan. Käy­täm­me lei­ril­lä il­mai­sia oh­jel­mia, joi­den käyt­töä on kiva jat­kaa myös koti­o­lois­sa. Leirille mahtuu 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssimaksu: 90€ (sisältää lounaan)

Ilmoittaudu kurssille Snellman kesäyliopiston Kuopion toimipisteen

sivulla 24.5.2018 mennessä.

IISALMI JA LAPINLAHTI

Sanis- ja sarjisleiri: Omintakeiset Hahmot ja niiden Olinpaikat 9-15 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le 18.-20.6.2018 

Ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta sar­ja­kuva­piir­tä­mi­ses­tä ei tar­vit­se olla ! Lei­ril­le mah­tuu 15 osal­lis­tu­jaa.

Sisältö

Oli­pa hah­mo­si outo otus tai ar­ki­nen eluk­ka, ta­ri­na an­sait­see tul­la ker­ro­tuk­si!

Lei­ril­lä tu­tus­tu­taan ta­ri­nan­ker­ron­nan ja piir­tä­mi­sen me­ne­tel­miin haus­ko­jen har­joi­tus­ten avul­la.
Har­joi­tuk­set joh­dat­te­le­vat  oman sar­jik­sen to­teut­ta­mi­seen.

Opettajat: Johanna Kallio ja Merja Hynynen-Niskanen

Kurssimaksu: 90€ (sisältää lounaan)

 Ilmoittaudu kurssille Snellman kesäyliopiston Iisalmen toimipisteen sivulla 4.6.2018 mennessä.

TiikeriVinkkarit 7-11-vuotiaille
Tarinatiikerit vinkkaa & kynäilee syksystä 2017 kevääseen 2018

Lukukerho: kerholainen valitsee mieleisen kirjan luettavaksi ohjaajan kokoamalta kirjatarjottimelta   suomalaisista lastenkirjoista. Mukana lastenromaanien lisäksi kuvakirjoja, lorukirjoja ja sarjakuvaa kotimaisilta tekijöiltä, yläsavolaiset ja pohjoissavolaiset kirjailijat hyvin edustettuna.

Pieniä luovia ja hauskoja sanataidetehtäviä luetun kirjan pohjalta kirjoittaen yksin tai pareittain.

Kirjavinkkauksia, kirjatrailereita pienissä ryhmissä toteuttaen. Kerholaisten vinkkauksia, tekstejä on esillä kirjastossa ja verkossa.

Tarinallista aarteenetsintää, pelejä, kirjanselkämysrunoutta.

Kerholaisten oman sadun luominen kirjaston satutuokioon kirjoittaen, askarrellen poistokirjoja ym. kierrätysmateriaaleja hyödyntäen ja piirtäen, maalaten.

Kerho on maksuton!
Max. 10 kerholaista/kerho.
Kerhon aikana voi nauttia välipalan.
Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle olet tulossa kerhoon!
Ilmoittautumiset  sanataideohjaaja Merja Hynynen-Niskaselle, merja.hn@gmail.com