Sanataideohjaajat

sanataidekoulu aapelin  sähköpostiosoite:

sanataidekouluaapeli(at)gmail.com

Anne Karjula, draama- ja sanataidekasvattaja & sosionomi / vastaava sanataideohjaaja, Kuopio

Anne uskoo että lukemalla, tarinoita kertomalla ja loruilemalla voi oikeasti muuttaa maailmaa. Monitaiteinen ja kirjallisuuslähtöinen taidekasvatus ruokkii ajattelua, tunne-elämää ja mielikuvitusta. Se avaa portin maailmaan, jossa opitaan eläytymään omiin ja muiden tunteisiin ja kasvatetaan uskoa omiin kykyihin luovana, tekevänä ja ajattelevana ihmisenä. Anne uskoo luovan leikin voimaan ja satuihin oppimisympäristönä. Hän on toiminut mm. draama- ja sanataidekasvattajana, lukukoordinaattorina sekä kouluttajana varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja perhetyöstä ikäihmisiin. Tällä hetkellä Anne työskentelee Aapelin vastaavan ohjaajan työn lisäksi varhaiskasvatuksenopettajana.

Annen yhteystiedot:
+358 50 593 1206
karjulanne(at)gmail.com

Riikkamaria Korhonen, Sanataideohjaaja, taidekasvattaja / vastaava sanataideohjaaja, Kuopio

Riikkamarialle sanataide näyttäytyy toiminnallisena, arjessa kohdattavana voimana. Tarinoiden ja ilmiöiden tarkastelu yhdessä, eri taidemuotoja yhdistämällä luo rohkeutta, elämyksellisiä hetkiä ja uusia näkökulmia maailmaan. Riikkamaria loruilee vauvasanataiteen ja leikki-ikäisten lasten kerhoissa, ohjaa nuorten draama- ja sanataidetyöpajoissa ja tapahtumissa sekä antaa koulutusta lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille ja heidän vanhemmilleen mm. työpajojen ja työpajateatteriesitysten muodossa.

Riikkamarian yhteystiedot:
+358 40 086 6754
riikkamaria.korhonen(at)hotmail.com

Merja Hynynen-Niskanen, Sanataideohjaaja, Iisalmi

Merja rakastaa kirjoja, on opiskellut kirjoittamista yliopistossa ja kirjoittaa itse. Hänen mottonsa on: ”Yksi sana tai tuhat sanaa on lahja; ilo, lumo, leikki, mielikuvituksen lento, moninaisten tunteiden sekä minuuden ilmaisu, lohtu ja lääke.” Merjalle on luontaista eri taidemuotojen yhdistäminen sanataiteeseen, mikä näkyy monipuolisuutena sanataidetyön luovassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän tekee mielellään myös yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa. Merja kokee sanataiteen olevan muuntautumiskykyinen palvelemaan erilaisia tarkoituksia, ihmisiä ja yhteisöjä: alle kouluikäisiä, koululaisia, perheitä, ikäihmisiä, erityisryhmiä ja seurakuntia.

Merjan yhteystiedot:
+358 44 595 6777
merja.hn(at)gmail.com

Sari Siltavuori, Sanataideohjaaja, musiikin ja teatteri-ilmaisunopettaja, Kuopio

Sari on vakuuttunut taiteen merkityksellisyydestä ja hyvää tekevästä vaikutuksesta ikään ja sukupuoleen katsomatta: taide tekee näkyväksi ja antaa meille monipuolisia välineitä olla yhteydessä muihin yli kielirajojen. Sari käyttää työssään erilaisten ryhmien kanssa toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia taidelähtöisiä menetelmiä.

Sarin yhteystiedot:
+358 40 865 5665
tahtiaani(at)gmail.com

Riitta Mäntylä, Lasten ja nuorten sanataideohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja , Kuopio

Riitta on erikoistunut työskentelemään erityislasten ja – nuorten parissa. Hän ohjaa pääasiassa S2 -ryhmien kerhotoimintaa sekä erityisryhmä- ja yksilötyöskentelyä sanataiteen parissa. Joskus myös vanhemmat ovat mukana mm. sairaalatyöskentelyssä.

Riitta on huomannut miten erityislapset ja – nuoret hyötyvät erilaisista sanataidetehtävistä. Lapset ja nuoret unohtavat (sairaalaympäristössä) harjoituksia tehdessään kipunsa ja erilaisuutensa ja erilaisuus muuttuu usein myös voimavaraksi. Osallistujat voimaantuvat sanataidetyöskentelyssä ja löytävät itsestään uudenlaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia tulla nähdyksi ja kuulluksi. Sanataidehetket ovat myös hauskoja. Riitta käyttää työskentelyn apuna erilaisia kuvia, tekstejä, musiikkia, piirtämistä, maalaamista, sadutusta ja draamatyöskentelyä. Sanataidehetket ovat siis usein monitaiteellisia tapahtumia riippuen lapsen kunnosta ja iästä.

Riitan yhteystiedot:
+358 44 321 2725
mantyla1953(at)gmail.com

Riikka Viinikanoja, kuvataiteilija & lasten ja nuorten sanataideohjaaja, kortejoki/kuopio

Riikka käyttää sanataiteen keinoja kuvataiteen rinnalla. Taiteen eri alueet ruokkivat toisiaan ja antavat tekijälleen luovuudesta kylläisen olon.

Riikan ryhmissä maalataan, piirretään, tehdään sarjakuvia, luetaan, runoillaan, tarinoidaan ja kuunnellaan. Havainnoidaan ja leikitään sanoilla aistit valppaina! Pienten harjoitusten kautta tehdään suuria oivalluksia.
Työskentely kaikenikäisten ryhmien, myös erityisryhmien, kanssa on Riikalle tuttua.

Riikan yhteystiedot:
+358 40 574 5054
riikkaviinikanoja(at)gmail.com