Erityisryhmille suunnattua toimintaa

Sanataidekoulu Aapeli tekee yhteistyötä monien yhteistyökumppanien kanssa. Laaja tarjonta pitää sisällään myös toimintaa erityisryhmille. Suurin osa Aapelin perusryhmistä, työpajoista ja tapahtumista soveltuu tai on mukautettavissa myös erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä muille erityisryhmille. Vuosittain Aapeli tuottaa useita työpajoja mm. KYS:n pitkäaikaissairaiden lasten osastolle.

Aapeli Pyörön kielipolulla

Sanataidekoulu Aapeli on mukana tukemassa kielellisistä kehitystä Pyörön koulussa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Taidekasvattaja työskentelee ekaluokkalaisten parissa sanataiteen menetelmin n. kerran kuussa. Toiminta keskittyy syksyllä puheenkehityksen ja ilmaisun tukemiseen ja keväällä mukaan tulee yhteistoiminnalliset menetelmät isommassa ryhmässä sekä yhteisen taideteoksen tuottaminen. Sanataide, ilmaisutaito ja loruleikit rytmittävät ja elävöittävät ryhmän yhteistä toimintaa. Taidekasvattajana Riikkamaria Korhonen.

AvoT – Avoin taidekasvatusmalli

Lastenkulttuurikeskus Lastun, Sanataidekoulu Aapelin ja Kuopion kaupungin AvoT – Avoin taidekasvatusmalli –hanke tarjoaa Kuopion kaupungin 3-5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmille mahdollisuutta työskentelyyn varhaisiän taidekasvattajan kanssa 8 viikon ajan. Taidekasvattaja työskentelee ryhmässä 2-3 päivänä viikossa 7-tuntia päivässä. Toiminta ja hyödynnettävät menetelmät räätälöidään jokaisen ryhmän tarpeiden mukaan. Myös lasten ja ryhmän erityiset tarpeet huomioidaan. Toiminnan lähtökohtana on toimijoiden osallisuus, sekä laaja-alaisen osaamisen tukeminen taidelähtöisin ja leikkipedagogisin menetelmin. Taidekasvattajan jalkautuminen mahdollistaa myös Kuopion taidelaitosten lainattavien teosten, -näyttelyiden sekä -materiaalien hyödyntämisen lapsiryhmissä. Lisäksi vierailurupeaman päättyessä varhaiskasvatuksen tiimille kootaan toiminnan pohjalta työkalupakki, joka antaa eväät jatkaa yhdessä löydettyjen työtapojen hyödyntämistä ja uusien etsimistä. Toimintamallissa yhdistyy käytännön tasolla taiteen, perheiden ja lasten kohtaaminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus sekä taidelaitosten yleisötyö. Taidekasvattajan työpanos on varattu erityisesti Kuopion maaseutualueille sekä liitoskuntiin, joissa resurssit mm. taidelaitosvierailuihin ovat rajalliset. Ryhmät valitaan tarpeen arvioinnin ja varhaiskasvatusyksikön sijainnin perusteella. Kiertävänä taidekasvattajana toimii draama- ja taidekasvattaja Anne Karjula, joka on työskennellyt monitaidekasvatuksen ja varhaiskasvatuksen parissa useita vuosia mm. esikoululaisten Tarinapolun sekä 0-3-vuotiaille suunnatun Lorupakin tiimoilta. Karjula on toiminut alansa kouluttajana lukuisissa eri organisaatioissa sekä kehittänyt varhaiskasvatukseen erilaisia taidekasvatusmateriaaleja. Karjula on draama- ja sanataidekasvattaja sekä sosionomi. Toimikauden 2020 projektikalenteri on jo täynnä. AvoT on päiväkodeille maksuton.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lastenkulttuurikeskus Lastu, Sanataidekoulu Aapeli ja Kuopion kaupunki. Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuopion kaupunki.

KIINNOSTUITKO?Laita vapaamuotoinen hakemus tai soita ja kysy lisätietoja:Taidekasvattaja Anne Karjula, Lastenkulttuurikeskus Lastu
karjulanne@gmail.com, puh. 050 593 1206