Koulutus

Tarinapolku-koulutus

Tule tutustumaan Kirjastopolkuun, Tarinapolku-materiaaliin sekä sanataiteen monipuolisiin menetelmiin Kuopion pääkirjaston satuhuoneeseen tiistaina 26.9.2017. Koulutus on osa Kuopion kaupungin Kulttuuripolku-kokonaisuutta ja se on suunnattu erityisesti esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle. Koulutuksessa saat monipuolisia ja konkreettisia työkaluja sekä kirjavinkkejä esi- ja alkuopetuksen arkeen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jonna Forsman 044-718 2468

Lasten ja nuorten sanataideohjaajan koulutus (25op) alkaa jälleen maaliskuussa 2018

Snellman kesäyliopistossa alkaa jo järjestyksessään kolmas 25op:n laajuinen Lasten ja nuorten sanataideohjaajan koulutuskokonaisuus maaliskuussa 2017. Valtakunnallisestikin suuren suosion saanut koulutus kauhoo sanataideopettajille inspiraatiota ja tietoa niin sanataideopetuksen juurilta kuin monitaidekasvatuksen uudempiin menetelmiin syventyen. Lisätietoja: Snellman kesäyliopisto

AvoT – Avoin taidekasvatusmalli tarjoaa konkreettisia työkaluja uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen!

Lastenkulttuurikeskus Lastun, Sanataidekoulu Aapelin ja Kuopion kaupungin AvoT – Avoin taidekasvatusmalli –hanke tarjoaa Kuopion kaupungin 3-5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmille mahdollisuutta työskentelyyn varhaisiän taidekasvattajan kanssa 8 viikon ajan.

Taidekasvattaja työskentelee ryhmässä 2-3 päivänä viikossa 6-7-tuntia päivässä. Toiminta ja hyödynnettävät menetelmät räätälöidään jokaisen ryhmän tarpeiden mukaan. Toiminnan lähtökohtana on erityisesti eri toimijoiden osallisuus, sekä laaja-alaisen osaamisen tukeminen taidelähtöisin ja leikkipedagogisin menetelmin. Taidekasvattajan jalkautuminen mahdollistaa myös Kuopion taidelaitosten lainattavien teosten, -näyttelyiden sekä -materiaalien hyödyntämisen lapsiryhmissä. Lisäksi vierailurupeaman päättyessä varhaiskasvatuksen tiimille kootaan toiminnan pohjalta työkalupakki, joka antaa eväät jatkaa yhdessä löydettyjen työtapojen hyödyntämistä ja uusien etsimistä.

Toimintamallissa yhdistyy käytännön tasolla taiteen, perheiden ja lasten kohtaaminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus sekä taidelaitosten yleisötyö.

Taidekasvattajan työpanos on varattu erityisesti Kuopion maaseutualueille sekä liitoskuntiin, joissa resurssit mm. taidelaitosvierailuihin ovat rajalliset. Ryhmät valitaan tarpeen arvioinnin ja varhaiskasvatusyksikön sijainnin perusteella.

Kiertävänä taidekasvattajana toimii draama- ja taidekasvattaja Anne Karjula, joka on työskennellyt monitaidekasvatuksen ja varhaiskasvatuksen parissa useita vuosia mm. esikoululaisten Tarinapolun sekä 0-3-vuotiaille suunnatun Lorupakin tiimoilta. Karjula on toiminut alansa kouluttajana lukuisissa eri organisaatioissa sekä kehittänyt varhaiskasvatukseen erilaisia taidekasvatusmateriaaleja. Lisäksi hän on sosionomi-opinnoissaan opinnäytetyövaiheessa (varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto).

Palvelua on mahdollista tilata toimintakausille 2017-2018 sekä 2018-2019 ja se on päiväkodeille maksuton.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lastenkulttuurikeskus Lastu, Sanataidekoulu Aapeli ja Kuopion kaupunki. Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuopion kaupunki.

KIINNOSTUITKO?

Laita vapaamuotoinen hakemus tai soita ja kysy lisätietoja:

Taidekasvattaja Anne Karjula, Lastenkulttuurikeskus Lastu
karjulanne@gmail.com, puh. 050 593 1206