Erityisryhmille suunnattua toimintaa

Sanataidekoulu Aapeli tekee yhteistyötä monien yhteistyökumppanien kanssa. Laaja tarjonta pitää sisällään myös toimintaa erityisryhmille. Suurin osa Aapelin perusryhmistä, työpajoista ja tapahtumista soveltuu tai on mukautettavissa myös erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä muille erityisryhmille. Vuosittain Aapeli tuottaa useita työpajoja mm. KYS:n pitkäaikaissairaiden lasten osastolle.

Pohjantien koulun sanataidekerhossa maistellaan suomen kieltä monin tavoin

Kalevalan koulun Pohjantien yksikössä alkaa jälleen syyskuussa 2021 sanataidekerho suomea toisena kielenä puhuville lapsille.  Kerho on suunnattu 7-12 vuotiaille lapsille, joiden suomen kielen opettelu on vasta alkutaipaleella. Kerhossa sanataiteillaan suomeksi ja tarinoidaan monin eri tavoin sanoja, kuvia, musiikkia, draamaa, piirtämistä ja loruleikkejä hyödyntäen. Tärkeintä on vuorovaikutus ja kielen monipuolinen tutkiminen ja leikki.

Kerho koontuu maanantaisin Pohjantien koululla ja se on suunnattu koulun suomea toisena kielenä puhuville oppilaille. Kerhosta vastaa sanataideohjaaja Riitta Mäntylä ja toiminta on Itä-Suomen Aluehallintoviraston rahoittamaa.

Sanataidekoulu Aapelin yhteistyötä Kuopion kaupunginkirjaston kanssa:

Lukemisen innostamistyötä tehdään niin Lukukirjo -hankkeen kuin Sanoissa koko maailma -hankkeen osalta. Hankkeet ovat Kuopion kaupunginkirjaston hallinnoimia ja AVI:n rahoittamia. Hankkeissa on mukana yhteensä kolme Sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaajaa.

Lukukirjo-hankkeessa innostetaan, kannustetaan ja kehitetään lukemista tukevia rakenteita huomioiden erityisesti ne lapset, joilla on lukemis- tai kielellisiä vaikeuksia. Hanke toteuttaa vuosina 2021-2022 työpajoja Aurinkorinteen, Ala-Pyörön ja Rajalan kouluissa, joissa mukana on myös lukukoira Sylvi. Aapelista mukana on sanataideohjaaja Riikkamaria Korhonen.

Sanoissa koko maailma -hanke puolestaan suunnataan nuorille aikuisille (18-35-vuotiaat). Tavoitteena on innostaa vähän lukevia ja lukemattomia nuoria aikuisia lukemaan, edistää heidän monilukutaitojaan ja vahvistaa lukemisen hyvinvointia edistävää vaikutusta työpajoissa ja tapahtumissa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja aktivoidaan kirjaston sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Aapelista mukana ovat sanataideohjaajat Sari Siltavuori ja Riikka Viinikanoja.

Aapeli Pyörön kielipolulla

Sanataidekoulu Aapeli on mukana tukemassa kielellisistä kehitystä Pyörön koulussa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Taidekasvattaja työskentelee ekaluokkalaisten parissa sanataiteen menetelmin n. kerran kuussa. Toiminta keskittyy syksyllä puheenkehityksen ja ilmaisun tukemiseen ja keväällä mukaan tulee yhteistoiminnalliset menetelmät isommassa ryhmässä sekä yhteisen taideteoksen tuottaminen. Sanataide, ilmaisutaito ja loruleikit rytmittävät ja elävöittävät ryhmän yhteistä toimintaa. Taidekasvattajana Riikkamaria Korhonen.

VauhtiSankareiden vauhdikkaat touhut alkavat taas!

Aapeli on mukana toteuttamassa 7-12 vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien lasten harrastusryhmää, joka kokoontuu keskiviikkoisin koulupäivän jälkeen Martti Ahtisaaren koululla. Ryhmässä vahvistetaan omia supersankaritaitoja niin liikunnan kuin kulttuurin osalta. Ryhmään ovat tervetulleita myös muut kuin Martti Ahtisaaren koulun oppilaat. Syksyn aikana tutustutaan mm. robottiteemaan erilaisten liikuntamuotojen ja kulttuuritoiminnan kautta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Päivi Partanen p. 044 718 2501, paivi.karoliina.partanen@kuopio.fi